image-Forskolan-figure-green

Hur fungerar det?

samspel fallskärm

Har du ett klagomål?

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt skyndsamt göra den utredning som behövs.

Om det är något du inte är nöjd med i ditt barns förskola vänd dig i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet vänd dig till huvudmännen, Lena Skilberg och Katja Lagerwall via

e-post: forskolanfreja@hotmail.se

Det går också bra att kontakta rektor via telefon: 073 501 26 39.

 

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp. Efter att ett klagomål inkommit till oss, kommer du att få återkoppling från huvudman inom en vecka med en plan för åtgärd och uppföljning.