Klagomål

Har du synpunkter på verksamheten?

image-Forskolan-figure-green
samspel fallskärm

Har du synpunkter på verksamheten?

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Om det är något du inte är nöjd med i ditt barns förskola vänd dig i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet vänd dig till huvudmännen, Lena Skilberg och Katja Lagerwall via

e-post: forskolanfreja@hotmail.se

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.